Tasarım Delisi

Yasal Uyarı

Bu site (tüm alt alan adlarıyla birlikte “tasarimdelisi.com”, bundan sonra kısaca “Web Sitesi”, “Site”, “Tasarım Delisi” veya “www.tasarimdelisi.com” olarak anılacaktır), Bulrog Ltd. Şti.’ye (bundan sonra kısaca “Bulrog” olarak anılacaktır) aittir ve yine aynı firma tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler, uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere bu sitede bulunan hiçbir içerik, Bulrog’un önceden yazılı izni alınmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayımlanamaz. Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla ticari olmayan ve şahsi kullanım amaçlarıyla Sitenin olanaklarından faydalanılabilir. Bulrog’un içerdiği malzemeleri uluslararası telif hakları ve ticari malzeme kanunlarına aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal takibat başlatılacaktır.

TİCARİ MARKALAR

TASARIM DELİSİ ve www.tasarimdelisi.com, Bulrog Ltd. Şti.’nin tescilli markalarıdır. Bu markaların Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılması, Bulrog’a tüm yasal haklarını genel hükümler çerçevesinde arama hakkını tanıyacaktır. Site içeriği dâhilinde gösterilen tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir.

GÜVENLİK

Veri güvenliğini ve güvenli bağlantıyı sağlamak için her türlü makul materyal, prosedür ve izinsiz girişi engelleyici fiziksel ve elektronik içerik, Bulrog tarafından sağlanmaktadır. Ancak tüm makul çabalarına rağmen Bulrog, web sitesinin bulunduğu sunucuya veya doğrudan web sitesine yapılabilecek olan kötü amaçlı saldırılardan doğan maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

SİTENİN KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK HAKLARI

1. Genel Hükümler

Bu site, Bulrog’a ait olup, yine Bulrog tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen Bulrog’a aittir ve bu malzemeler, uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunlarınca korunmaktadır. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere bu sitedeki hiçbir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla ticari olmayan ve kendi şahsi kullanım amaçlarınız için bu sitedeki içeriği kullanabilirsiniz.

2. Telif Hakkı

Kullanıcılar, bu sitedeki içeriği ticari amaçla kullanamaz. Yalnızca şahsi olarak faydalanmaları için kullanabilirler. Bulrog’un önceden yazılı onayı olmadan www.tasarimdelisi.com’un içeriğinin kopyalanması, dağıtılması veya ilgili içeriğin bulunduğu www.tasarimdelisi.com sayfasına açık bağlantı (link) verilmeden başka web sitelerinde ve diğer iletişim araçlarında yeniden yayınlanması açık olarak yasaktır. Bulrog’un Kullanıcıya sağladığı sitenin kullanım izni, hiçbir şekilde mülkiyet haklarının Kullanıcıya devredildiği anlamını taşımayacaktır. Bulrog, telif hakkına tabi materyallerin, bu Şartnamede verilen iznin çiğnenerek kullanıldığını saptarsa kâr kayıplarıyla sınırlı kalmamak kaydıyla tüm makul hukuk masrafları da dâhil olmak üzere bu materyallerin kullanımından doğan tüm maddi zararları karşılayarak Bulrog’u tazmin etmeniz için yasal yollara başvurabilir.

3. Kullanıcının Sorumluluğu

Bu hizmet üzerinden elektronik yolla mesaj postalarken, veri girerken, dosya gönderirken da diğer herhangi bir iletişim biçimini kullanırken Bulrog’a telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, münhasır olmayan, kalıcı, kısıtlaması olmayan ve dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında Bulrog, her tür iletişimi kullanma, saklama, kopyalama, başkasına lisanslama, iletme, uyarlama, kamuya sunma ve tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanılmak üzere üçüncü şahıslara lisanslama hakkına sahip olur. Yukarıda tarif edilen bu haklar, geçerli tüm yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, hizmet markası ya da patent kanunu hakları da dâhil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, tüm mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

4. Üçüncü Şahıslara Ait İçerik

www.tasarimdelisi.com, yalnızca kendi standartlarına ve geçerli yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf web sitelerine link sağlamaya dikkat etse de bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, Bulrog tarafından sağlanmadığı ve denetlenmediği için bu linkler zaman içinde Bulrog’dan habersiz olarak değiştirilebilir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki içerik, “olduğu haliyle” sağlanmaktadır ve bu içeriklere dair açık ya da dolaylı hiçbir garanti verilmemektedir. Bulrog, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dâhil olmak üzere ve bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde geçerli yasaların izin verdiği ölçüde açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. Bulrog, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin sorunsuz, kesintisiz ya da hatasız olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da siteyi erişilebilir kılan hizmet birimi de dâhil olmak üzere bu sitenin virüslerden veya diğer zararlı unsurlardan arınmış olacağının garantisini vermez. Bulrog, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki içeriğin kullanımı ya da kullanım sonuçları hususunda kesinlik, doğruluk, güncellik, güvenilirlik ya da diğer herhangi bir açıyla ilgili hiçbir garanti vermez. Bulrog, bu sebeplerden dolayı herhangi bir üçüncü şahıs web sitesinde yer alan bilgi veya görüş konusunda sorumluluk kabul etmez. Siz, Kullanıcı olarak bu hizmeti kullanmakla tarafınızdan kaynaklanacak olan gerekli bakım, düzeltme ya da tamirat masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.

5. Yorum Alanları

Sağlanan hizmet, Bulrog’a bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanlı etkileşimin meydana gelmesini mümkün kılan yorum alanları içermektedir. Bulrog, yorum alanlarına yazılan mesajları, bilgileri ya da bağlantıları denetleme yükümlülüğüne sahip değildir. Yorum alanlarını ve bu web sitesini kullanarak aşağıdaki şartlara uymayı baştan kabul etmiş sayılırsınız:

a. Başka bir kullanıcının yorum alanlarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da bu şartnamenin ve geçerli yasanın izin verdiği sınırlar dâhilinde istediği gibi kullanmasını engelleyemezsiniz.

b.  Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip başlatılmasını gerektirecek ya da yerel düzeyde, ülke çapında veya uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan veya böyle bir durumu teşvik eden her tür ve şekildeki iletimler dâhil olmak üzere; hiçbir yasadışı, tehdit içeren, rahatsız edici, küçük düşürücü, kaba, hakaret, küfür veya iftira içeren, pornografik ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz veya iletemezsiniz.

c.  Bir başkasının gizlilik haklarını veya diğer haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya diğer mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren içeriklerden uyarlananlar da dâhil olmak üzere; malzemenin sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden yazılı izin almaksızın başkalarının haklarını çiğneyen veya haklarına ters düşen hiçbir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalayamaz veya iletemezsiniz.

d.  Bir tür virüs ya da başka bir zararlı unsur içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalayamaz veya iletemezsiniz.

e.  Ticari amaç taşıyan veya reklam içeren hiçbir bilgi, link, yazılım ya da malzeme postalayamaz, iletemez veya kullanamazsınız.

Bu hizmeti kullanırken, Bulrog’un yorum alanlarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak Bulrog, kendi takdirine bağlı olarak yukarıda belirtilen şartlara ve koşullara tamamıyla veya kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi değiştirme, yayınlamayı reddetme veya yayından kaldırma haklarını ve herhangi bir hukuki, idari ya da resmi talebe yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını daima saklı tutar.

6. Bağlantı (Link) Politikası

Bulrog, www.tasarimdelisi.com sitesine bu Şartnamede çizilen sınırlar çerçevesinde verilen bağlantıları memnuniyetle karşılamaktadır. Bu bağlantı politikası, bu web sitesine link verirken size kılavuzluk etmesi için yazılmıştır. Web sitesini kullanarak bu bağlantı politikasının şart ve koşullarını kabul ediyorsunuz.

Bu web sitesine yönlendirilecek olan bağlantılar, kesinlikle yanıltıcı olarak yapılmayacaktır. Daima uygun bir bağlantı yazısı kullanılacaktır. Satır içi bağlantı (inline linking) tekniğini kullanarak bu web sitesine bağlantı yapmak yasaktır. Kullanıcı, Bulrog’un talep etmesi üzerine kontrolü altındaki web sitesinden www.tasarimdelisi.com’a yapılan bağlantıyı derhal kaldıracağını taahhüt eder. Bu hükmü kabul etmeyen hiçbir Kullanıcı, www.tasarimdelisi.com’un hiçbir sayfasına bağlantı verme hakkına sahip olmayacaktır. Eğer Kullanıcı, www.tasarimdelisi.com tarafından Kullanıcının web sitesine yapılan bir bağlantının kaldırılmasını isterse aşağıdaki İletişim maddesinde belirtilen iletişim detaylarını kullanarak Bulrog’a ulaşabilir. Kullanıcının, bağlantının kaldırılmasını gerektiren yasal bir hakkı yoksa bu bağlantının kaldırılıp kaldırılmaması Bulrog’un takdirine bağlı olacaktır.

7. Sorumluluğun Sınırlanması

İhmal de dâhil olmak üzere ve bununla da sınırlı kalmamak kaydıyla hiçbir koşul altında Bulrog, Bulrog’un ana ya da tali firmaları veya diğer bağlı kuruluşları; Bulrog malzemelerinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanabilecek olan doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçlara bağlı olan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. www.tasarimdelisi.com’u kullanmakla herhangi bir Kullanıcının yasadışı, tehdit içeren, rahatsız edici, küçük düşürücü, kaba, hakaret, küfür veya iftira içeren, pornografik ya da ahlaka aykırı davranışlarından dolayı Bulrog’un sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer www.tasarimdelisi.com’un içeriklerinden veya herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz www.tasarimdelisi.com’u kullanmamaktır. Web sitesindeki hiçbir şey, hiçbir şekilde Bulrog ve bağlı kuruluşları ve çalışanları tarafından bir öneri/tavsiye anlamı içermemektedir ve bu şekilde algılanmamalıdır. Eğer herhangi bir yasal, mali, tıbbi veya başka türlü öneri/tavsiye arıyorsanız lütfen ilgili meslek mensuplarına danışın.

8. Çerezler (Cookies)

Çerezler, web sitesine erişim sağladığınızda bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. Çerezler, web sitemizin ve hizmetlerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar ve daha sonraki ziyaretlerinizde web sitemizin daha hızlı açılmasını sağlar. Bilgisayarınıza gönderdiğimiz çerezlerle sizin bilginiz ve onayınız olmadan sizinle ilgili bir veri toplanmaz. Çerez, sadece genel kullanım modellerini gözlemleyecek ve sizi şahsi olarak tanımlamak amacıyla kullanılmayacaktır. Bulrog, Sitenin ziyaret edilmesinden kaynaklı olarak kullanıcının bilgisayarına gönderilebilecek olan üçüncü şahıs çerezlerinden sorumlu tutulamaz (örneğin Google’ın çerezleri).

9. Tasarım Delisi logosunun ve anasayfa bağlantılarının www.tasarimdelisi.com dışı web sitelerinde kullanımı

a. Bulrog’un yazılı olarak başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, www.tasarimdelisi.com harici tüm web siteleri, aşağıda verilen logoyu (“Logo”) kullanacaktır. Logo’yu bilgisayarınıza indirerek bu şartları kabul etmiş sayılırsınız.

b. Logo’yu ancak web sitenizde kullanabilirsiniz, başka hiçbir şekilde kullanma izniniz yoktur. Logo, her zaman Tasarım Delisi’nin http://www.tasarimdelisi.com adresindeki anasayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır. Logo, hiçbir zaman başka bir alan adına bağlantı vermek için kullanılamaz.

c. Logo, “Tasarım Delisi’ne Gider” veya “Tasarım Delisi Web Sitesi Bağlantısı” gibi açıklayıcı bir tabir içermek zorundadır. Bu da Logo’nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (Logo, www.tasarimdelisi.com’a yapılan bir bağlantıdır ve www.tasarimdelisi.com’un, sitenize herhangi bir şekilde destek verdiği anlamına gelmez). Logo’nun bu özelliğini veya diğer herhangi bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz.

d. Logo, sadece Tasarım Delisi’ne veya ürünlerine ya da hizmetlerine atıfta bulunulan web sayfalarında kullanılabilir ve atıfta bulunulan sayfada gösterilmelidir. Kendi web sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız, en az Logo kadar ön planda olmak zorundadır. Logo’yu, Bulrog tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek herhangi bir şekilde kesinlikle gösteremezsiniz.

e. Logo, tek başına görünmelidir ve Logo’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğeleriyle arasında (Logo’nun yüksekliği kadar) minimum bir boşluk olmalıdır. Logo, başka herhangi bir logonun bir parçası veya bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

f. Logo’yu, en ve boy orantısı, boyutları, renkleri ve unsurları dâhil olmak üzere hiçbir şekilde değiştiremez, dönüştüremez, hareketli hale getiremez ya da diğer herhangi bir işlemden geçirerek perspektifini ya da iki boyutlu görünümünü bozamazsınız.

g. Tasarım Delisi’ni ve Bulrog’u, ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, Bulrog’un fikri ya da diğer haklarını ihlal eden, pornografik içeriğe sahip olan ya da herhangi bir yerel veya uluslararası yasayı çiğneyen hiçbir web sitesinde Logo’yu kullanamazsınız.

h. Bu Şartname kapsamında Tasarım Delisi’nin logoları ya da ticari markaları açısından size herhangi bir lisans hakkı veya başka türlü bir hak verilmemektedir. Bulrog, Logo’nun kullanımını hususunda tanıdığı izni, tek taraflı olarak, önceden yazılı veya başka türlü herhangi bir bildirim yapma zorunluluğu olmadan kaldırma ya da kullanım koşullarını değiştirme hakkına daima sahiptir. Bulrog, bu Şartnameye uymayan, Bulrog’un fikri ya da diğer haklarını çiğneyen veya diğer geçerli yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutar.

i. BULROG, HAK İHLALLERİNE KARŞI VERİLEN GARANTİLER DÂHİL OLMAK ÜZERE LOGO HUSUSUNDA YASA TARAFINDAN AÇIK VEYA ZIMNİ OLARAK İFADE EDİLEN TÜM GARANTİLERİ REDDEDER.

TASARIM DELİSİ LOGOSU:

tdod1

10. Kullanıcının Gizlilik Hakları

Bulrog, gizlilik haklarınıza önem verdiği için aşağıda belirtilen ilkelere uyar:
Tasarım Delisi, şahsınıza ait bilgilere (bundan sonra “Şahsi Bilgi” olarak anılacaktır) ihtiyacı olduğunda bunu size açıkça sorar. Örneğin sitede üyelik veya haber bültenine abonelik sistemi bulunması halinde Tasarım Delisi, sizden adınız ve eposta adresiniz gibi bilgiler isteyebilir. Diğer taraftan bir yarışma veya promosyon kapsamında adres bilgileriniz gibi diğer Şahsi Bilgileriniz de istenebilir.

Eğer herhangi bir zamanda www.tasarimdelisi.com’un bu ilkelere uymadığını düşünmenize sebep olacak bir şeye şahit olursanız bu konuyu düzeltmek amacıyla en kısa süre içinde tüm makul çabaları gösterebilmemiz için lütfen info@tasarimdelisi.com adresine göndereceğiniz açıklayıcı bir mesaj yoluyla bizi bilgilendirin.

Gizlilik ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa info@tasarimdelisi.com adresine eposta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kullanıcı, bu konuda ileteceği bilgiler doğrultusunda geçerli yasanın izin verdiği ölçüde Bulrog’un herhangi bir değişiklik yapma zorunluluğu olmadığını kabul eder.

Bulrog, şahsi bilgilerinizin kaybedilmesini, değiştirilmesini veya kötü amaçlar için kullanılmasını engellemek amacıyla makul teknik önlemleri alacaktır. Ancak Bulrog’un elinde olmayan koşullardan dolayı üçüncü şahısların yasa dışı yöntemlerle bu bilgileri ele geçirmesinden kaynaklanacak olan zararlardan Bulrog hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

11. Sözleşmenin İhlali

Bulrog’un bu Şartname altındaki diğer hakları saklı kalmak kaydıyla eğer Kullanıcı, bu Şartnameyi herhangi bir şekilde ihlal ederse Bulrog; Kullanıcının web sitesine erişimini askıya almak, Kullanıcının web sitesine erişimini engellemek, Kullanıcının IP adresinin web sitesine erişimini engellemek, Kullanıcının web sitesine erişimini bloke etmesini istemek için Kullanıcının İnternet Hizmet Sağlayıcısıyla iletişime geçmek ve/veya Kullanıcıya karşı hukuk davası açmak da dâhil olmak üzere, ihlale karşı uygun gördüğü çözüm yollarına başvurabilir. Kullanıcı, kâr kayıplarıyla sınırlı kalmamak kaydıyla tüm makul hukuk masrafları da dâhil olmak üzere yaptığı ihlalden kaynaklanan tüm maddi zararlardan Bulrog’u tazmin edecektir.

12. Diğer Hükümler

Bu Anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak hiçbir yasal tutarsızlığa yer verilmeden yürütülecektir. Eğer T.C. mahkemeleri tarafından bu Anlaşmanın herhangi bir maddesinin, hükümsüz, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir sebepten ötürü yasal açıdan uygulanamaz olduğuna dair bir hüküm verilirse söz konusu bu madde, anlaşmadan çıkarılacak ve bu mahkeme hükmü, geriye kalan maddelerin yasal geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bulrog, yasa dâhilinde tek taraflı olarak ve önceden haber verme zorunluluğu olmaksızın, geçersiz kılınan bu maddenin yerini alması için Anlaşmaya yeni bir madde ekleme hakkını saklı tutar.

13. Fesih

Bu Anlaşma, Bulrog tarafından herhangi bir zamanda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Fesih halinde yorum alanlarına erişme izniniz kalkacaktır ve siteden bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili olarak size verilen kısıtlamalar ve bu Anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması, devam edecektir.

14. İletişim

Tasarım Delisi veya Bulrog ile iletişim kurmanız gereken hallerde www.tasarimdelisi.com için info@tasarimdelisi.com, Bulrog içinse info@bulrog.com adreslerini kullanabilirsiniz.